Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2012

การคำนวณ Landed Cost ใน SyteLine ERP

เป็นการบันทึกต้นทุนแฝงให้กับสินค้าที่บริษัทซื้อมาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่เราจะใช้ในกรณีนี้ ซึ่งจะมีผลทำให้ต้นทุนสินค้า เพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น ค่าขนส่งขาเข้า ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น โดยโปรแกรมจะมีให้เลือก อยู่ 2 แบบ คือ 1) ตามจำนวนเงิน เป็นการปันส่วนต้นทุนให้สินค้าแต่ละตัว ตามมูลค่าของสินค้าหลังหักส่วนลดสินค้าแล้ว ตัวอ่าง ปันส่วนตามจำนวนเงิน โปรแกรมจะคำนวณจาก จำนวนเงินที่กำหนด(Fright) x จำนวนเงินของรายการที่เลือกคำนวณ / จำนวนเงินรวม จากตัวอย่างในรูป 2,000 x 25,000/50,000 = 1,000 เพราะฉะนั้นรายงานในบรรทัดนี้จะได้ ค่า Landed Cost ของค่า Fright เท่ากับ 1,000 บาท 2) ตามอัตรา % เป็นการปันส่วนต้นทุนให้สินค้าแต่ละตัว ตามอัตรา % ที่กำหนด

อะไรคือ ความสำเร็จอของการ Implement ERP System

อะไรคือ ความสำเร็จอของการ Implement ERP System ?

เคยมีคำถามนี้ในใจกันบ้างหรือเปล่า ว่า อะไรคือ ความสำเร็จของการ Implement ERP System.
คำถามนี้จะถามได้ใน 2 เวลา คือ ตอนที่คิดจะซื้อ กับ ติดตั้งเสร็จแล้ว อย่าเพิ่งงงไปนะครับ
มันคือเรื่องจริงบางครั้ง เมื่อ Implement หรือ ติดตั้งเสร็จแล้ว ยังมีอาการงง  ๆ กันอยู่ว่าเสร็จแล้วเหรอะ
นั้นแหละครับ ลองกลับไปดูนะครับ ที่ Implement เสร็จ นั้นคือ ทำอะไรได้บ้าง ตอบคำถามตอนที่คิดครั้งแรกได้หรือเปล่า งั้นมาลอง ดูความคิดผมนะครับ  ถ้า Implement เสร็จแบบ Full Option ของ ERP ในบ้านเรา จะต้องทำอะไรได้บ้าง
1) Production Module
 การรับ Customer Order,Forecast เข้าระบบ,กำหนดราคาขาย,การทำใบเสนอราคามีการกำหนด สูตรในการผลิตจากนั้นระบบจะทำการ วางแผน สั่งซื้อวัตถุดิบ และ วางแผนผลิตให้ เราเรียกกระบวนการนี้ว่า MRP Process โดยที่ถ้าไม่ใช้ MRP จะทำมาคำนวณเอง ซึ่งไม่ง่ายครับ คุณ มีสินค้าในคลังเป็นจำนวนมาก ๆ สามารถดู สินค้าคงเหลือ ประวัติการใช้ Material ในแต่ละรายการได้รองรับการทำงานสำหรับ Inventory Transaction ต่าง ๆ ได้ เช่น Goods Receive,Job Receipt....การรายงานผลิต …