Wednesday, September 21, 2011

ธุรกิจประกอบรถยนต์ หรือ ผลิตรถยนต์

ธุรกิจประกอบรถยนต์ หรือ ผลิตรถยนต์ วันนี้จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจประกอบรถยนต์ ในบ้านเราเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อที่นำ ชิ้นส่วนต่างเข้ามาจากต่างประเทศแล้วเข้ามาประกอบในบ้านเรา วิธีการดำเนินธุระกิจก็คือ ในแต่ศูนย์ หรือ โชว์รูมรถ ก็จะส่งความต้องการมาที่ส่วนกลางก่อน โดยทั่วไปก็จะออกเป็น ใบสั่งซื้อ ว่าต้องการรถรุ่นใด เมื่อไร จากนั้นทางส่วนกลางก็จะต้องมารวบรวมข้อมูล โดยใช้ระบบ MRP ในการช่วยประมวลผลว่าจะต้องสั่งชิ้นส่วนต่าง มาเมื่อไร และ ควรจะเริ่มผลิตเมื่อไร โดย lead time ของการผลิตรถจะใช้เวลาค่อนข้างนาน และชิ้นส่วนก็ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งถ้าไม่ใช้ระบบเข้ามาช่วยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีตกหล่นได้
พูดถึงชิ้นส่วนต่างประเทศ คงลืมไปไม่ได้นะครับเครื่องเรืองการขนส่ง ก็จะมีทางเรือ ทางเครื่องบิน และที่สำคัญ การจะเอาของเข้าประเทศได้จะต้องเดินเอกสาร Custom Entry หรือ ใบนำสินค้าเข้าประเทศซะก่อนนะครับ ชิ้นส่วนในการประกอบรถนั้น มีทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เริมประกอบได้เลย โดยขั้นตอน การประกอบจะหลัก อยู่ 5 ขั้นตอนคือ ประกอบ Body Shop,Paint Shop,ที่เก็บชั่วคร่าว จากนั้นก็นำไปประกอบ และก็สุดท้ายก็ตรวจสอบ และ เก็บเข้า Location ของ Finish Vehicle.

No comments:

Post a Comment

Aging and Shelf Life

after long time not posting.                   Aging and Shelf Life  on ERP Conceptual or general concept. here is so many confuse if you ...