Thursday, October 6, 2011

ธุรกิจการผลิตกระป๋อง

ธุรกิจการผลิตกระป๋อง

วันนี้เราจะมาคุยแลกเปลี่ยนกันสำหรับการผลิตกระป๋อง ยกตัวอย่าง คือ ปลากกระป๋อง แล้วทำไมต้องมาคุยด้วย ก็เพราะว่าเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจ แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนของการผลิตนะครับ งั้นมาเริ่มกันเลยนะครับ บางธุระกิจเมื่อเราทำการผลิตเราได้ แค่ของดีกลับของเสีย หรือ FG กับ Scrap แต่ในธุระกิจผลิตกระป๋องนั้น เมื่อเราทำการผลิตเรายังจะได้ ของ ดี เกรด เอ ,เกรด บี หรือ เกรด ซี และ ในทุก ขั้นตอนการผลิตจะถูกคัดแยกด้วยช่นด้วยกัน เราจะเห็นว่า สั่งผลิต FG 100 อาจจเหลือที่เสร็จจริงแค่ 50 ชิ้นก็เป็นไปได้ และ อีกอย่างหนึ่งทุกเกรดของสินค้า สามารถนำไปขายได้ด้วยนะครับ เห็นความสนุกแล้วใช่ใหม่ครับ เมื่อเราจะนำเงือนไขตรงนี้เข้าระบบ ระบบจะต้องทำอย่างไรให้รองรับการทำงานแบบนี้ ซึ่งจากตรงนี้เอกก็ทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่ว่าเราใช้ Software ERP ของอะไร ถ้าเป็น Infor10 ERP LN นั้นเราก็จะมี feature ในการกำหนด ในลักษณะเป็น Lot ได้โดยใช้ Module  efficiency units ในการกำหนดได้ว่า หนึ่ง Item FG สามารถมีได้หลายเกรดได้ ทั้งนี้และทั้งนั้นวิธีการขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับ

No comments:

Post a Comment

Aging and Shelf Life

after long time not posting.                   Aging and Shelf Life  on ERP Conceptual or general concept. here is so many confuse if you ...