Wednesday, December 7, 2011

SyteLine ERP 802:Export Data to Excel

SyteLine ERP 802:Export Data to Excel
สวัสดีครับ วันนี้เรามาดูฟังชั่น อีกตัว ที่ SyteLine มี นั้นก็คือวิธีการ export ข้อมูลออกมา ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ๆ และ สะดวกในการทำงานมาก เพราะหลายคนต้องยอมรับว่ายังติดกับการทำงานบน โปรแกรม Excel อยู่เพราะฉะนั้นมาดูกันว่า ทำอย่างไรครับ

วิธีที่ 1
ใช้ฟังชั่น copy จากเมนู
เปิดหน้างต่างที่ต้องการ export data


เลือก เมนู export to excel


สุดท้ายโปรแกรมจะเปิด excel ให้วิธีที่ 2
ใช้ฟังค์ชั่น กด Ctl + C ที่ Key Board.
เริ่มต้นคือเลือก ข้อมูลที่ต้องการ แล้วก็ กด Ctl + C และ เปิดโปรแกรม Excel แล้วก็ วางได้เลยครับ
จบแล้วครับง่าย ๆ ทุกหน้าจอที่มี Grid View ทำได้หมดครับ

No comments:

Post a Comment

Aging and Shelf Life

after long time not posting.                   Aging and Shelf Life  on ERP Conceptual or general concept. here is so many confuse if you ...