Tuesday, June 30, 2015

MPS on SyteLine ERP

Master Production Schedule (MPS)

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Function การทำงานของ MPS กันนะครับหลังจากที่มีหลายคนถามผมมาว่ามันคืออะไร มันสำคัญอย่างไร มันเกี่ยวอะไรกับ MRP และ อีกหลายคำถามที่ถามกันมา ผมขออธิบายดังนี้ ครับ MPS ตรงตัวครับคือ การวางแผนผลิตหลัก แต่โปรแกรมไม่ได้ตัดตอนแค่การวางแผนเท่านั้น ระบบจะเริ่มจาก การคำนวนหา  Gross Demand (ความต้องการรวม) ก่อนในส่วนของชิ้นส่วนที่จะทำการผลิตเช่น ความต้องการจาก Customer Order จากนั้น สั่งให้ MPS ทำงาน ระบบจะทำการ นำความต้องการไปเช็คในคลังสินค้าก่อนว่ามีหรือไม่ และ ก็ไปกระทบยอดกับ Job  ที่ค้างอยู่ จากนั้นก็จะได้ยอดความต้องการรวม (Gross Demand) และ ความต้องการรวมนี้ระบบจะสร้างออกมาเป็น MPS Order เพื่อให้เราสามารถจัดตารางการผลิตในส่วนของ Finish Goods หรือ Semi ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงค่อยนำ Demand ที่ได้จาก MPS ไป คำนวณ MRP เพื่อหาปริมาณการใช้ วัตถุดิบต่อไปครับ  อย่างเพิ่งงงนะครับ .....

No comments:

Post a Comment

Aging and Shelf Life

after long time not posting.                   Aging and Shelf Life  on ERP Conceptual or general concept. here is so many confuse if you ...